VERİ ANALİZİ


KONU 25: VERİ ANALİZİ

BÖLÜM 2: ÜÇLÜ SÜTUN GRAFİĞİ


BÖLÜM 2: ÜÇLÜ SÜTUN GRAFİĞİ

Tekli sütun grafiği örneği

Grafik: 2018 yılı otomobil satış rakamları

Tek veri grubuna ait bir sütun grafiği oluştururken, her veri için uzunluğu bu verinin büyüklüğüne eşit bir sütun çizeriz. (Tek veri grubuna ait sütun grafiğini nasıl oluşturduğumuzu tekrarlamak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.)

Üçlü sütun grafiği örneği

Grafik: Son üç yılın otomobil satış rakamları

İki veya üç veri grubuna ait sütun grafiği oluştururken, farklı veri gruplarına ait sütunları farklı renklerde ve yan yana çizeriz. Genellikle, aynı veri grubuna ait verileri aynı renk sütunlarla gösterip, hangi rengin hangi veri grubuna ait olduğunu grafikte belirtiriz. (İkili sütun grafiğinin nasıl oluşturulduğunu tekrarlamak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.)

 
 

Sınıflar Şube Sayıları
A B C
5. Sınıf 3 4 2
6. Sınıf 4 4 3
7. Sınıf 4 3 4
8. Sınıf 3 2 4
 

Yukarıdaki tabloda A, B ve C ortaokullarının farklı sınıflarındaki şube sayıları gösterilmiştir. Bu verileri sütun grafiği ile gösterelim.

 

A, B ve C ortaokullarındaki şube sayılarını aşağıdaki sütun grafikleri ile gösterebiliriz.

Sütun Grafiği 1

Grafik: A ortaokulundaki şube sayıları

Sütun Grafiği 2

Grafik: B ortaokulundaki şube sayıları

Sütun Grafiği 3

Grafik: C ortaokulundaki şube sayıları

Bu üç okulun grafiğini bir araya getirebilmek için farklı okullardaki aynı sınıfı gösteren sütunları yan yana çizeriz. Ayrıca, hangi rengi hangi okulu gösterdiğini grafikte belirtiriz.

Üçlü Sütun Grafiği

Grafik: A, B ve C ortaokullarındaki şube sayıları

 
 

Aşağıdaki verileri sütun grafiği ile gösterin.

A)

Aylar Enerji Üretimi (MW-saat)
Rüzgar Tribünü Güneş Paneli Hidroelektrik
Haziran 5 20 10
Temmuz 10 15 10
Ağustos 15 20 5

B)

Yıllar Doluluk Oranı
A B C
2016 50 20 30
2017 40 40 50
2018 60 60 40
2019 30 80 50

C)

Sosyal Medya Platformu Takipçi Sayıları
Mete Veli İnci
Facebook 100 80 50
Twitter 60 80 150
Instagram 60 120 90
 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Veri Analizi Konu Anlatımı