Sınıf 8DENEME OLARAK ÇÖZ ➤ 2014-2015 TEOG 1. DÖNEM-MAZERET

SÜRE

40:00

2014-2015 TEOG 1. DÖNEM (MAZERET) MATEMATİK

ÇÖZÜMLÜ DENEME OLARAK ÇÖZ

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

SORU 1

2–2 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

......

CEVAP: C

SORU 2

Aşağıdakilerin hangisinde verilen şekiller doğruya göre birbirinin ötelemeli yansımasıdır?

A seçeneğinde, doğrunun üstündeki şekli 3 birim sağa öteleyip, doğruya göre yansıttığımızda alttaki şekli elde ederiz. Bu nedenle, A seçeneğindeki şekiller birbirinin ötelemeli yansımasıdır.

CEVAP: A

SORU 3

... işleminin sonucu kaçtır?

1. Terim:

...............

 

2. Terim:

...............

 

Toplam:

0,9 + 1,2 = 2,1

CEVAP: D

SORU 4

Aşağıdakilerin hangisindeki sayıların çarpımı ... eder?

24 = 23 . 3 olduğundan

.........'dır.

... sayısı ise 2 ile ...'nın çarpımına eşittir.

CEVAP: A

SORU 5
Yansıma hareketi-TEOG-LGS Çıkmış sorular

Şekildeki üçgen x eksenine göre yansıtıldığında kare ile birlikte oluşan şekil aşağıdakilerden hangisidir?

Üçgenin köşeleri (1, 5), (3, 3) ve (5, 5) koordinatlarındadır. Bu noktaların x-eksenine göre yansımaları sırasıyla (1, –5), (3, –3) ve (5, –5)'tir. Köşeleri bu noktalarda olan üçgen aşağıda sarı renkte gösterilmiştir.

TEOG Çıkmış sorular

CEVAP: B

SORU 6

36 . 3a = 912 olduğuna göre, a kaçtır?

Eşitliğin Solu:

Eşitliğin sol tarafındaki üslü ifadelerin tabanları aynı olduğu için kuvvetlerini toplarız.

36 . 3a = 36 + a

 

Eşitliğin Sağı:

Sağ taraftaki ifadenin tabanını 3 yapabilmek için 9 yerine 32 yazabiliriz.

912 = (32)12

Üslü sayının üssünü bulmak için kuvvetleri çarparız.

(32)12 = 32 × 12 = 324

 

Sol ve Sağ Tarafları Eşitleme:

Eşitliğin iki tarafındaki üslü sayıların tabanları eşit olduğu için kuvvetlerinin de eşit olması gerekir.

36 + a = 324

⇒ 6 + a = 24

a = 18

CEVAP: D

SORU 7

Babası Ali'ye ekim ayının yalnızca tam kare sayı olan günlerinde yirmişer lira harçlık vermiştir. Ali, ekim ayında toplam kaç lira harçlık almıştır?

Ekim ayı 31 gündür. Bu soruyu çözebilmek için 1'den 31'e kadar olan sayılardan kaçının tam kare olduğunu bulmamız gerekir. Belirtilen aralıktaki tam kare sayılar: 1, 4, 9, 16 ve 25'tir. Ekim ayında 5 tam kare sayı olduğu için Ali 5 defa harçlık almıştır. Her gün için 20 lira harçlık aldığına göre, babasının Ali'ye verdiği toplam para, 5 × 20 = 100 liradır.

CEVAP: C

SORU 8

... ve ... birer tamsayı olmak üzere, ... sayısı ... biçiminde yazılırsa ... toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

...... olduğu için a + b = 8 olabilir.

...'nin diğer ... biçimindeki yazılışları ve a + b toplamları aşağıda verilmiştir.

... ve a + b = 73

... ve a + b = 20

... ve a + b = 11

CEVAP: B

SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi ... ile bölündüğünde sonuç tam sayı olmaz?

A) ......... TAM SAYI DEĞİL

B) ......... TAM SAYI

C) ......... TAM SAYI

D) ......... TAM SAYI

CEVAP: A

SORU 10

...... işleminin sonucu kaçtır?

Mümkün olan tüm çarpanları kök dışına çıkaralım.

1. Terim:

......

2. Terim:

......

3. Terim:

......

Yeni bulduğumuz terimleri işlemde yerlerine yazarak sonuca ulaşabiliriz.

............

CEVAP: C

SORU 11
Tam kare sayılar-2014-2015 teog 1. dönem mazeret sınav sorusu

Kareli zeminde verilen yukarıdaki şeklin alanı 117 cm2 dir. Buna göre |AB| kaç santimetredir?

Verilen şekil 13 kareyi kaplamaktadır. Buna göre bir karenin alanı 117 ÷ 13 = 9 cm2'dir. Alanı 9 cm2 olan bir karenin kenar uzunluğu 3 cm'dir. |AB| uzunluğu, kareli zemindeki bir karenin kenar uzunluğuna eşit olduğu için cevap 3'tür.

CEVAP: B

SORU 12

... ile ... arasında kaç tam sayı vardır?

  • 34 ile 101 arasındaki en küçük tam kare sayı 62 = 36'dır.
  • 34 ile 101 arasındaki en büyük tam kare sayı 102 = 100'dür.

6'dan 10'a kadar olan tam sayılar (6, 7, 8, 9 ve 10), ... ile ... arasındadır.

CEVAP: B

SORU 13

......işleminin sonucu kaçtır?

Önce parantezlerden kurtulalım.

............

Tüm terimlerde karekök içerisindeki sayı aynı olduğu için katsayıları toplayalım. 3 + 1 – 1 + 2 = 5 olduğu için soruda verilen işlemin sonucu ...'dır.

CEVAP: D

SORU 14

... olduğuna göre, ... sayısı kaçtır?

63 = 32 . 7'dir. Bu nedenle ......'dir.

Buna göre a sayısı 3'e eşittir.

CEVAP: C

SORU 15
Üslü sayılarla işlemler- 2014-2015 teog sorusu

Yukarıdaki boyalı şeklin çevre uzunluğunun kaç milimetre olduğunu gösteren üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir?

İki komşu nokta arasındaki mesafeye 1 birim dersek, şeklin çevresinin 16 birim olduğunu görebiliriz. Bir birim 8 mm'ye eşit olduğuna göre, şeklin çevresi 16 × 8 mm'dir. Tüm seçeneklerde tabanı 2 olan üslü ifadeler olduğu için yapmamız gereken şey 16 × 8'in 2 tabanındaki gösterimini bulmaktır.

8 = 23 ve 16 = 24 olduğu için çarpma sonucu

8 . 16 = 23 . 24 = 23 + 4 = 27'ye eşittir.

CEVAP: D

SORU 16

Bir bakteri kültüründeki bakteri sayısı, her gün bir önceki günün 10 katına çıkıyor.

Birinci günün sonunda kültürde 15 000 bakteri olduğuna göre, 4. günün sonundaki bakteri sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

1.Yol:

Her gün için verilen sayıyı 10 ile çarparsak, 4. gün sonunda bu kültürde 15 000 000 bakteri olduğunu görebiliriz.

  • 1. Günün Sonunda: 15 000
  • 2. Günün Sonunda: 15 000 × 10 = 150 000
  • 3. Günün Sonunda: 150 000 × 10 = 1 500 000
  • 4. Günün Sonunda: 1 500 000 × 10 = 15 000 000

1'in sağında 7 rakam olduğu için, 15 000 000'un bilimsel gösterimi 1,5 × 107'dir.

 

2.Yol:

Bu soruyu çözmek için önce 15 000 sayısının bilimsel gösterimini bulup, her gün için 10'un kuvvetini 1 artırabiliriz. 15 000'in bilimsel gösterimi 1,5 × 104'tür. 1. ve 4. günler arasında 3 gün geçtiği için kuvveti 3 artırıp, sonucun 1,5 × 107'ye eşit olduğunu görebiliriz. C seçeneğindeki sayı doğru olduğu halde bilimsel gösterim değildir. Doğru cevap D seçeneğinde verilmiştir.

CEVAP: D

SORU 17

... olduğuna göre, ... kaçtır?

16 ve 625 sayıları aralarında asal olduğu için eşitliğin sağındaki kesirde herhangi bir sadeleşme olmaz.

0,4 sayısı ...'e eşittir. Eşitliğin sol tarafındaki 0,4 yerine ... yazdığımızda sol tarafta da bir kesir elde ederiz.

... ...

Elde ettiğimiz kesirde sadeleştirme olmayacağından, eşitliğin her iki tarafındaki kesirlerin pay ve paydalarını eşitleyebiliriz.

Buna göre, ... ve ... olmalıdır. ... olduğu için ... sayısı 4'e eşittir.

CEVAP: B

SORU 18

... sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

343'ü bölen listesi veya çarpan ağacı yöntemi ile çarpanlarına ayırabiliriz.

343 = 7 . 7 . 7 = 73

Buna göre, ... kesri, ...'e eşittir. İfadenin başındaki "–" işaretini de eklediğimizde sonucun –7–3 olduğunu görebiliriz.

CEVAP: A

SORU 19

1 kilogram unun tamamıyla aynı büyüklükte 4 ekmek yapılmaktadır. 128 kilogram unun tamamıyla aynı ekmeklerden kaç tane yapılır?

1 kilogram un ile 4 ekmek yapılabiliyorsa, 128 kilogram un ile 128 × 4 ekmek yapılabilir. 4 sayısı 22'ye eşittir. Ayrıca bölen listesi veya çarpan ağacı yöntemini kullanarak 128'in 27'ye eşit olduğunu görebiliriz.

128'in bölen listesi

Hem 4'ün hem de 128'in 2 tabanında üslü gösterimlerini bulduğumuza göre, bu sayıları çarpabiliriz.

128 . 4 = 27 . 22 = 27 + 2 = 29

CEVAP: D

SORU 20

Grafik: Sınavda Alınan Notlar

2014-2015 teog mazeret histogram sorusu

Bir sınavda alınan notlara göre öğrenci sayılarının dağılımına ait histogram yukarıda verilmiştir. 60'tan yüksek not alanların başarılı sayıldığı bu sınavda kaç öğrenci başarısız olmuştur?

Bu sınavda başarısız olan öğrencilerin sayısı histogramın en solundaki üç sütunun gösterdiği sayıların toplamına eşittir.

10 + 7 + 13 = 30

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık