DOĞRUSAL DENKLEMLER


KONU 31: 1. DERECEDEN 1 BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

ÇIKMIŞ SORULAR: KONUYLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-1


ÇIKMIŞ SORULAR: KONUYLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-1

LGS'DE ÇIKAN SORU SAYISI
Soru Sayısı
2017-2018 2
2018-2019 3
2019-2020 0
 

Aşağıda, 2013 yılından bu yana liselere giriş sınavlarında 1. dereceden 1 bilinmeyenli denklemlerle ilgili çıkan soruları ve bu soruların çözümlerini bulabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanan bu sorular, her sayfada en fazla 5 soru olacak şekilde kronolojik sıralamaya göre yazılmıştır. Diğer soruları görebilmek için sonraki sayfaya geçebilirsiniz.

2013-2014 TEOG

 

(2013-2014 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

...... denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

A) 6
B) 12
C) 18
D) 21
 

Çözüm:

x'li terimleri sol tarafta ve sabit terimleri sağ tarafta toplayalım.

... ...

Sabit terimler arasındaki işlemin sonucu 3'tür. Sol taraftaki kesirlerin paydalarını eşitleyelim.

...

Kesirler arasındaki çıkarma işlemini yapalım.

...

Paydadan kurtulmak için iki tarafı da 6 ile çarpalım.

...

CEVAP: C


 
 

(2013-2014 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Bir yardım derneğinin toplantısına katılan davetlilerin ...'si otuzar lira, geriye kalanlar ise ellişer lira bağış yapmıştır. Yapılan bağışların toplamı 4400 lira olduğuna göre, kaç kişi bağış yapmıştır?

A) 100
B) 120
C) 180
D) 220
 

Çözüm:

Bu toplantıda ellişer lira bağış yapanlar, tüm davetlilerin ...'üdür.

Davetli sayısına x dersek,

  • 30 lira bağış yapanların sayısı ... ve bu davetlilerin verdiği toplam para miktarı ... olur.
  • 50 lira bağış yapanların sayısı ... ve bu insanlardan toplanan para ...'tür.

x cinsinden, yapılan bağışların toplamı

...'tür.

Bulduğumuz ifadeyi 4400'e eşitleyerek, davetli sayısını (x'i) bulabiliriz.

...

x'in değerini bulabilmek için her iki tarafı da 110'a bölüp 3 ile çarpalım.

...

...

CEVAP: B


 
 

2014-2015 TEOG

 

(2014-2015 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Bir sayının 3 fazlasının yarısı, aynı sayının 2 eksiğinin ...’ine eşittir.

Bu sayının 1 fazlasının yarısı kaçtır?

A) ...
 
B) ...
 
C) ...
 
D) ...
 
 

Çözüm:

Bu sayıya ... dersek, ilk cümledeki ifadeyi matematiksel olarak,

... ...

ile gösterebiliriz.

Soldaki ifadenin paydasını karşı tarafa çarpım olarak geçirelim.

... ...

Benzer şekilde, eşitliğin sağındaki ifadenin paydasını sol tarafa çarpım olarak geçirelim.

... ...

Parantezleri açalım.

... ...

Sağdaki ...'i sol tarafa ve soldaki 9'u sağ tarafa geçirelim.

... ...

Soldaki işlemin sonucu ...'e ve sağdaki işlemin sonucu –13'e eşittir. Bu nedenle aradığımız sayı ...'tür.

–13'ün 1 fazlası –12'ye ve –12 'nin yarısı –6'ya eşittir.

CEVAP: A


 

2015-2016 TEOG

 

(2015-2016 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

... ... denklemini sağlayan ... sayısı kaçtır?

A) ...
 
B) ...
 
C) ...
 
D) ...
 
 

Çözüm:

Bu denklemde, x'li terimleri sol tarafta ve sabit terimleri sağ tarafta toplayalım.

Sağdaki ...'yi sola ve soldaki ...'ü sağa geçirirsek, denklem

... ...

haline dönüşür. Eşitliğin solundaki işlemin sonucu ...'e ve sağındaki işlemin sonucu ...'e eşittir.

...

CEVAP: D


 

(2015-2016 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Altuğ parasının ...'i ile bir kalem, ...'si ile bir defter satın alıyor.

Geriye 4 lirası kaldığına göre defterin fiyatı kaç liradır?

A) 12
B) 9
C) 8
D) 6
 

Çözüm:

Altuğ'un başlangıçtaki parasına x dersek,

  • kaleme harcadığı para ... ve
  • deftere harcadığı para ... olur.

Harcadığı toplam para

... ... ...'tir.

Başlangıçtaki parası x olduğu için harcamaları yaptıktan sonra kalan parası

... olur.

x cinsinden bulduğumuz bu değer, 4'e eşittir.

... lira

Bu denklemin iki tarafını da 4'e böler, 15'le çarparsak, x = 15 lira sonucuna ulaşırız.

Altuğ'un parası 15 lira olduğuna göre, defterin fiyatını bulabilmek için 15'in ...'ini hesaplarız.

... lira

CEVAP: D


→KONU ANASAYFASINA DÖN←

1. Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklemler Çıkmış Sorular ve Çözümleri