DOĞRUSAL DENKLEMLER


KONU 31: 1. DERECEDEN 1 BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

ÇIKMIŞ SORULAR: KONUYLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-1


ÇIKMIŞ SORULAR: KONUYLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-1

ÇIKMIŞ SORU SAYISI
Soru Sayısı
2013-2014 2
2014-2015 1
2015-2016 2
2016-2017 2
2017-2018 2
2018-2019 3
 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

2013-2014 TEOG

 

(2013-2014 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

...... denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

A) 6
B) 12
C) 18
D) 21
 

Çözüm:

x'li terimleri eşitliğin soluna ve sabit terimleri eşitliğin sağına atalım.

... ...

Eşitliğin sağ tarafındaki işlemin sonucu 3 yapar. Sol taraftaki işlemi yapabilmek için paydaları eşitleyelim.

...

Soldaki kesirler arasındaki çıkarma işlemini yapalım.

...

Soldaki kesrin paydasından kurtulmak için iki tarafı da 6 ile çarpalım.

...

CEVAP: C


 
 

(2013-2014 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Bir yardım derneğinin toplantısına katılan davetlilerin ...'si otuzar lira, geriye kalanlar ise ellişer lira bağış yapmıştır. Yapılan bağışların toplamı 4400 lira olduğuna göre, kaç kişi bağış yapmıştır?

A) 100
B) 120
C) 180
D) 220
 

Çözüm:

Bu toplantıda ellişer lira bağış yapanlar, tüm davetlilerin ...'üdür.

Davetli sayısına x dersek, 30 lira bağış yapanların sayısı ... ve bu davetlilerin verdiği toplam para miktarı ... olur.

Benzer şekilde, 50 lira bağış yapanların sayısı ... ve bu insanlardan toplanan para ...'tür.

x cinsinden yapılan bağışların toplamı

...

olur. Bulduğumuz ifadeyi 4400'e eşitlersek, davetli sayısını (x'i) bulabiliriz.

...

x'in değerini bulabilmek için her iki tarafı da 110'a bölüp 3 ile çarpalım.

...

...

CEVAP: B


 
 

2014-2015 TEOG

 

(2014-2015 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Bir sayının 3 fazlasının yarısı, aynı sayının 2 eksiğinin ...’ine eşittir.

Bu sayının 1 fazlasının yarısı kaçtır?

A) ...
 
B) ...
 
C) ...
 
D) ...
 
 

Çözüm:

Bu sayıya ... dersek, ilk cümledeki ifadeyi matematiksel olarak,

... ...

ile gösterebiliriz.

Soldaki ifadenin paydasını karşı tarafa çarpım olarak geçirelim.

... ...

Benzer şekilde, eşitliğin sağındaki ifadenin paydasını sol tarafa çarpım olarak geçirelim.

... ...

Parantezleri açalım.

... ...

Sağdaki ...'i sol tarafa ve soldaki 9'u sağ tarafa geçirelim.

... ...

Soldaki işlemin sonucu ...'e ve sağdaki işlemin sonucu –13'e eşittir. Bu nedenle aradığımız sayı ...'tür.

–13'ün 1 fazlası –12'ye ve –12 'nin yarısı –6'ya eşittir.

CEVAP: A


 

2015-2016 TEOG

 

(2015-2016 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

... ... denklemini sağlayan ... sayısı kaçtır?

A) ...
 
B) ...
 
C) ...
 
D) ...
 
 

Çözüm:

Verilen denklemde, değişken içeren terimleri eşitliğin sol tarafına ve sabit terimleri eşitliğin sağ tarafına geçirelim.

Sağdaki ...'yi sola ve soldaki ...'ü sağa geçirirsek, denklem

... ...

haline dönüşür. Eşitliğin solundaki işlemin sonucu ...'e ve sağındaki işlemin sonucu ...'e eşittir.

...

... sayısı ...'e eşittir.

CEVAP: D


 

(2015-2016 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Altuğ parasının ...'i ile bir kalem, ...'si ile bir defter satın alıyor.

Geriye 4 lirası kaldığına göre defterin fiyatı kaç liradır?

A) 12
B) 9
C) 8
D) 6
 

Çözüm:

Altuğ'un başlangıçtaki parasına x dersek,

  • kaleme harcadığı para ... ve
  • deftere harcadığı para ... olur.

Harcadığı toplam para

... ... ...'tir.

Başlangıçtaki parası x olduğu için harcamaları yaptıktan sonra kalan parası

... olur.

x cinsinden bulduğumuz bu değer 4'e eşittir.

... lira

Bu denklemin iki tarafını da 4'e böler, 15 ile çarparsak, x = 15 lira sonucuna ulaşırız.

Altuğ'un parasının 15 lira olduğunu bulduğumuza göre defterin fiyatını bulabilmek için 15'in ...'ini bulmamız yeterlidir.

... lira

CEVAP: D


→KONU ANASAYFASINA DÖN←

1. Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklemler Çıkmış Sorular ve Çözümleri