CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER


KONU 30: ÖZDEŞLİKLER

ÇIKMIŞ SORULAR: ÖZDEŞLİKLERLE İLGİLİ ÇIKMIŞ LGS SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ-2


ÇIKMIŞ SORULAR: ÖZDEŞLİKLERLE İLGİLİ ÇIKMIŞ LGS SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ-2

LGS'DE ÇIKAN SORU SAYISI
Soru Sayısı
2017-2018 1
2018-2019 1
2019-2020 2
2020-2021 1
2021-2022 1
2022-2023 0
 

Aşağıda, LGS'de özdeşliklerle ilgili çıkan soruları ve bu soruların çözümlerini bulabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanan bu sorular, her sayfada en fazla 5 soru olacak şekilde kronolojik sıralamaya göre yazılmıştır. Diğer soruları görebilmek için önceki sayfaya geçebilirsiniz.

 

2021-2022 LGS

 

(2021-2022 LGS Sorusu)

Mavi dikdörtgensel bölgenin kısa kenarı 4 cm, uzun kenarı ise 2 cm uzatılarak alanı (9x2 + 24x + 16) cm2 olan aşağıdaki karesel bölge elde edilecektir.

LGS dikdörtgen genişletme sorusu

Buna göre, mavi dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 12x + 4
B) 12x + 16
C) 9x + 4
D) 9x + 16
 
 

Çözüm:

a2 + 2ab + b2 = (a + b)2

özdeşliğini kullanarak

9x2 + 24x + 16 = (3x + 4)2

eşitliğini elde edebiliriz.

  • a2 = 9x2 ⇒ a = 3x,
  • b2 = 16 ⇒ b = 4,
  • 2ab = 2 . 3x . 4 = 24x

Alanı (3x + 4)2 cm 2 olan karenin kenar uzunluğu 3x + 4 cm'dir.

LGS dikdörtgen genişletme sorusu çözüm

3x + 4'ten dışta kalan uzunlukları çıkararak mavi dikdörtgenin kenar uzunluklarını bulabiliriz.

  • Uzun kenar: 3x + 4 – 2 = 3x + 2 cm ve
  • Kısa kenar: 3x + 4 – 4 = 3x cm'dir.

Bu iki uzunluğu toplayıp 2 ile çarparak mavi dikdörtgenin çevresini elde edebiliriz.

2(3x + 2 + 3x) = 2(6x + 2) = 12x + 4

CEVAP: A


 
 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Cebirsel İfadelerle İşlemler Çıkmış Sorular ve Çözümleri