DOĞRUSAL DENKLEMLER


KONU 32: DOĞRUSAL DENKLEMLERİN GRAFİKLERİ

EK BİLGİ: BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER


EK BİLGİ: BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER

Deneylerde veya matematiksel modellerde değişkenler iki gruba ayrılabilir.

  • Zaman gibi kendiliğinden değişen veya değerini bizim seçtiğimiz değişkenler, bağımsız değişkenlerdir.
  • Bağımsız değişkenlerin değerlerine bağlı olan ve bu değerlere göre nasıl değiştiklerini görmek istediğimiz değişkenler, bağımlı değişkenlerdir.

Bağımlı ve bağımsız değişken örneği

Deniz seviyesinden farklı yüksekliklerde hava basıncını ölçtüğümüzü ve bu iki değişken arasında matematiksel bir ilişki kurduğumuzu düşünelim. Bu deneyde, hava basıncının değişmesine yol açan etken, deniz seviyesinden yüksekliktir. Deniz seviyesinden yükseklik ise, hava basıncından bağımsız olarak, değerini bizim belirlediğimiz bir değişkendir. Dolayısıyla, bulduğumuz ilişkideki bağımlı değişken hava basıncı ve bağımsız değişken deniz seviyesinden yüksekliktir.

Koordinat sisteminde, genellikle bağımsız değişken x-ekseninde ve bağımlı değişken y-ekseninde gösterilir.

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Doğrusal Denklemler ve Grafikleri Konusuna Git