DOĞRUSAL DENKLEMLER


KONU 32: DOĞRUSAL DENKLEMLERİN GRAFİKLERİ

BÖLÜM 9: y = mx + n DENKLEMİNİN GRAFİĞİ


BÖLÜM 9: y = mx + n DENKLEMİNİN GRAFİĞİ

y = mx + n doğrusunun grafiği

m ve n sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere, y = mx + n denkleminin grafiği

 • x-eksenini ... noktasından ve
 • y-eksenini ... noktasından

kesen doğrudur.

 

y = mx + n denklemi, ax + by + c = 0 denkleminin özel bir halidir. b sıfırdan farklıysa, ax + by + c = 0 formundaki bir denklem, y = mx + n formuna aşağıdaki gibi dönüştürülebilir.

... ...

... ...

... ...

Bu denklemde ... ve ...'dir.

y = mx doğrusunun grafiği

n = 0 için y = mx + n denklemi y = mx haline gelir. y = mx denkleminin grafiği

 • orijinden (0, 0) ve
 • (1, m) noktasından

geçen bir doğrudur.

 

Koordinat sisteminde, iki farklı noktadan yalnız bir doğru geçer. y = mx doğrusunun geçtiği noktalardan biri orijindir. Diğer noktayı bulabilmek için x yerine 0'dan farklı herhangi bir sayı yazıp, y'nin değerini hesaplayabiliriz. Bu şekilde elde ettiğimiz noktaların tümü y = mx doğrusunun üzerindedir. Dolayısıyla, doğrunun grafiğini çizerken ... yerine ... veya ... gibi bir noktayı da kullanabiliriz.

y = n doğrusunun grafiği

m = 0 için y = mx + n denklemi y = n haline gelir. y = n denkleminin grafiği

 • y-eksenini n noktasından kesen ve
 • x-eksenine paralel (y-eksenine dik)

bir doğrudur.

y = 2x + 4 denkleminin grafiğini çizelim.

y = 2x + 4 denkleminin grafiği, y-eksenini ... ve x-eksenini ... noktasından kesen bir doğrudur. Bu doğru, koordinat sisteminde aşağıdaki gibi gösterilir.

y = 2x + 4 doğrusu

y = mx + n DOĞRUSU ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAYIN.

Bir denkleme ait grafiğin x ve y-eksenlerini kestiği noktaları, bu denklemde sırasıyla y ve x yerine 0 yazarak da bulabiliriz.

 • y yerine 0 yazdığımızda x için bulduğumuz değer, grafiğin x-eksenini kestiği noktayı ve
 • x yerine 0 yazdığımızda y için bulduğumuz değer, grafiğin y-eksenini kestiği noktayı verir.

... denkleminin grafiğini çizelim.

 • y = 0 için x = 2'dir.

  ...

  ...

  ...

 • x = 0 içinse y = –1'dir.

  ...

  ...

x-eksenini 2 ve y-eksenini –1 noktasından kesen doğrunun doğrunun grafiği aşağıdaki gibidir.

y = x/2 - 1 doğrusu

y = mx + n DOĞRUSU ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAYIN.

y = 3x denkleminin grafiğini çizelim.

 

y = 3x denkleminin grafiği orijinden geçen bir doğrudur. Bu doğrunun geçtiği diğer bir noktayı bulabilmek için x yerine 0'dan farklı bir değer yazabiliriz. x = 1 için y'nin değeri 3 çıktığından, y = 3x doğrusunun geçtiği noktalardan biri de (1, 3)'tür. Bu noktadan ve orijinden geçen doğrunun denklemi aşağıdaki gibidir.

y = 3x doğrusu

y = mx + n DOĞRUSU ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAYIN.

y = 3 denkleminin grafiğini çizelim.

 

y = 3 doğrusunun üzerindeki tüm noktaların y-koordinatı 3'e eşittir. Bu noktaların birleşimi y-eksenini 3 noktasından kesen ve x-eksenine paralel bir doğrudur.

y = 3 doğrusu

y = mx + n DOĞRUSU ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAYIN.

Aşağıda denklemlerin grafiklerini çizin.

a) y = –x + 2, b) y = 2x – 3, c) y = 4x, d) y = –3

CEVAPLAR

 
 

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-10

a) y = mx + n doğrusu alıştırma 1
b) y = mx + n doğrusu alıştırma 2
c) y = mx + n doğrusu alıştırma 3
d) y = mx + n doğrusu alıştırma 4

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Doğrusal Denklemler ve Grafikleri Konusuna Git