ÜÇGENLER


KONU 40: PİSAGOR BAĞINTISI

ÇIKMIŞ SORULAR: PİSAGOR BAĞINTISIYLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ


ÇIKMIŞ SORULAR: KONUYLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-1

LGS'DE ÇIKAN SORU SAYISI
Soru Sayısı
2017-2018 0
2018-2019 3
2019-2020 0
2020-2021 2
 

Aşağıda, 2013 yılından bu yana liselere giriş sınavlarında Pisagor bağıntısıyla ilgili çıkan soruları ve bu soruların çözümlerini bulabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanan bu sorular, her sayfada en fazla 5 soru olacak şekilde kronolojik sıralamaya göre yazılmıştır. Diğer soruları görebilmek için sonraki sayfaya geçebilirsiniz.

2013-2014 TEOG

 

(2013-2014 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

2013-2014 TEOG Pisagor Teoremi Sorusu

Şekildeki ..., ..., ... ikizkenar dik üçgenlerdir. |AB| = 2 cm olduğuna göre, |DE| kaç santimetredir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

İkizkenar dik üçgende hipotenüsün uzunluğu, dik kenar uzunluğunun ... katıdır. |AB| = 2 cm olduğuna göre

  • ... ... cm,
  • ... ... cm ve
  • ... ... cm'dir.

CEVAP: B


 
 

(2013-2014 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

2013-2014 TEOG Pisagor Teoremi Sorusu

Bir parkın ve içindeki havuzun planı şekildeki gibi kareli kağıda çizilmiştir. Havuzun çevresinin uzunluğu 40 m olduğuna göre, parkın çevresinin uzunluğu kaç metredir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

Kareli kağıttaki bir karenin kenar uzunluğuna 1 birim dersek, havuzun çevresi 8 birim olur. 40 m'lik uzunluk 8 birimle gösterildiğine göre, 1 birim 5 m'ye eşittir.

2013-2014 TEOG Pisagor Teoremi Sorusunun Çözümü

Şekildeki parkın kenar uzunluğu, bir kenarı 3 birim olan ikizkenar dik üçgenin hipotenüsüne eşittir. Bu uzunluk

...

birime eşittir. Kare şeklindeki parkın çevresi ise ... birimdir. 1 birim, 5 m'ye eşit olduğuna göre, parkın çevre uzunluğu ... m'dir.

CEVAP: C


 
 

2014-2015 TEOG

 

(2014-2015 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

Uzunluğu 15 cm olan [AB]’na, B noktasından dik olarak çizilen [BC]’nın uzunluğu 8 cm’dir.

Buna göre |AC| kaç santimetredir?

A) 15
B) 17
C) 19
D) 21
 

Çözüm:

TEOG Üçgen sorusu çözüm

|AC| = ... ... ... ... cm

CEVAP: B


 

(2014-2015 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

TEOG Üçgen kare sorusu

Şekildeki ABCD ve FECG karedir. A(ABCD) = 144 cm2 ve A(FECG) = 25 cm2 olduğuna göre, |EB| kaç santimetredir?

A) 11
B) 13
C) 15
D) 17
 

Çözüm:

ECB üçgeninin dik kenar uzunluklarını bulalım.

  • A(ABCD) = 144 cm2 olduğundan |BC| = ... cm ve
  • A(FECG) = 25 cm2 olduğundan |EC| = ... cm’dir.

EB doğru parçası, ECB üçgeninin hipotenüsüdür. |EB| uzunluğunu uzunluğunu bulabilmek için Pisagor bağıntısını kullanabiliriz.

|EB| = ... ... ... ... cm

CEVAP: B


 

2015-2016 TEOG

 

(2015-2016 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

2015-2016 pisagor teoremi TEOG sorusu

Şekildeki EBAD ve KLCB karelerinin alanları sırasıyla 64 cm2 ve 225 cm2 dir.

[EC] ... [AK] olduğuna göre |AC| kaç santimetredir?

A) 15
B) 17
C) 21
D) 23
 

Çözüm:

EBAD karesinin kenar uzunluğu ... cm ve KLCB karesinin kenar uzunluğu ... cm'dir. Buna göre, |AB| = 8 cm ve |BC| = 15 cm’dir. Soruda uzunluğu istenilen AC kenarı, ABC dik üçgeninin hipotenüsüdür.

2015-2016 pisagor teoremi sorusu

Hipotenüsü bulabilmek için Pisagor bağıntısını kullanırız.

|AC| ... ... ... ... cm

CEVAP: B


→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Üçgenin kenar uzunlukları ve açıları Çıkmış Sorular ve Çözümleri