ÜÇGENLER


KONU 40: PİSAGOR BAĞINTISI

ÇIKMIŞ SORULAR: PİSAGOR BAĞINTISIYLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ


ÇIKMIŞ SORULAR: KONUYLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-1

ÇIKMIŞ SORU SAYISI
Soru Sayısı
2013-2014 2
2014-2015 2
2015-2016 2
2016-2017 2
2017-2018 0
2018-2019 3
 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

2013-2014 TEOG

 

(2013-2014 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

2013-2014 TEOG Pisagor Teoremi Sorusu

Şekildeki ..., ..., ... ikizkenar dik üçgenlerdir. |AB| = 2 cm olduğuna göre, |DE| kaç santimetredir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

Bu soruyu çözebilmek için Pisagor teorimini 3 defa uygulayacağız.

|AC|:

... üçgeni ikizkenar ve |AB| = 2 cm olduğu için |BC| = 2 cm'dir. |AC|'yi bulabilmek için pisagor teoremini kullanırız.

|AC|2 = |AB|2 + |BC|2

⇒ |AC|2 = 22 + 22

⇒ |AC|2 = 8

 

|AD|:

|AC|2 = 8 olduğuna göre |CD|2 = 8'dir. |AD|'yi bulabilmek için pisagor teoremini kullanırız.

|AD|2 = |AC|2 + |CD|2

⇒ |AD|2 = 8 + 8 = 16

 

|DE|:

|AD|2 = 16 olduğuna göre |AE|2 = 16'dır. |DE|'yi bulabilmek için bir kere daha pisagor teoremini kullanırız.

|DE|2 = |AD|2 + |AE|2

⇒ |DE|2 = 16 + 16 = 32

32'nin karekökünü alarak |DE| uzunluğunu bulabiliriz.

|DE| = ...

CEVAP: B


 
 

(2013-2014 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

2013-2014 TEOG Pisagor Teoremi Sorusu

Bir parkın ve içindeki havuzun planı şekildeki gibi kareli kağıda çizilmiştir. Havuzun çevresinin uzunluğu 40 m olduğuna göre, parkın çevresinin uzunluğu kaç metredir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

Kareli kağıttaki bir karenin bir kenarına 1 birim dersek, havuzun çevresi 8 birim olur. 8 birimlik mesafe 40 m'ye eşit olduğuna göre, 1 birim 5 m'ye eşittir.

Parkın çevresinin kaç birim olduğunu bulursak, bulduğumuz sayıyı 5 ile çarpmamız metre cinsinden bir sonuç elde edebilmemiz için yeterli olacaktır.

2013-2014 TEOG Pisagor Teoremi Sorusunun Çözümü

Şekildeki parkın kenar uzunluğu, bir kenarı 3 birim olan ikizkenar dik üçgenin hipotenüsünün uzunluğuna eşittir. Bu uzunluk

...

birime eşittir. Park kare şeklinde olduğu için çevresi ... birimdir. 1 birim, 5 m'ye eşit olduğuna göre, parkın çevre uzunluğu metre cinsinden ... m olur.

CEVAP: C


 
 

2014-2015 TEOG

 

(2014-2015 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

Uzunluğu 15 cm olan [AB]’na, B noktasından dik olarak çizilen [BC]’nın uzunluğu 8 cm’dir.

Buna göre |AC| kaç santimetredir?

A) 15
B) 17
C) 19
D) 21
 

Çözüm:

Soruda istenilen şey aşağıdaki dik üçgenin hipotenüs uzunluğudur. Dik kenarlar 8 ve 15 cm olduğundan bu üçgen 8-15-17 üçgenidir.

TEOG Çıkmış Sorular

|AC|= ... ... ... ... cm

CEVAP: B


 

(2014-2015 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

TEOG Çıkmış Soru 3

Şekildeki ABCD ve FECG karedir. A(ABCD) = 144 cm2 ve A(FECG) = 25 cm2 olduğuna göre, |EB| kaç santimetredir?

A) 11
B) 13
C) 15
D) 17
 

Çözüm:

Verilen alanları kullanarak ... üçgeninin kenar uzunluklarını bulalım.

A(ABCD) = 144 cm2 olduğundan |BC| = ... cm’dir.

A(FECG) = 25 cm2 olduğundan |EC| = ... cm’dir.

EB doğru parçası, ... üçgeninin hipotenüsüdür ve uzunluğunu bulabilmek için Pisagor bağıntısını kullanabiliriz.

|EB| = ... ... ... ... cm

CEVAP: B


 

2015-2016 TEOG

 

(2015-2016 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

2015-2016 pisagor teoremi TEOG sorusu

Şekildeki EBAD ve KLCB karelerinin alanları sırasıyla 64 cm2 ve 225 cm2 dir.

[EC] ... [AK] olduğuna göre |AC| kaç santimetredir?

A) 15
B) 17
C) 21
D) 23
 

Çözüm:

EBAD karesinin bir kenarı ... cm ve KLCB karesinin bir kenarı ... cm uzunluğundadır. Buna göre, |AB| = 8 cm ve |BC| = 15 cm’dir. Soruda uzunluğu istenilen AC kenarı, bu dik üçgenin hipotenüsüdür.

2015-2016 pisagor teoremi sorusu

Hipotenüsü bulabilmek için Pisagor bağıntısını kullanırız.

|AC| ... ... ... ... cm

CEVAP: B


→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Üçgenin kenar uzunlukları ve açıları Çıkmış Sorular ve Çözümleri