ÜÇGENLER


KONU 37: YÜKSEKLİK, KENARORTAY VE AÇIORTAY

BÖLÜM 4: ÜÇGENİN ALANI


BÖLÜM 4: ÜÇGENİN ALANI

üçgende alana formülü

Üçgenin alanı, taban uzunluğuyla yüksekliğin çarpımının yarısına eşittir. (Nedenini görmek için tıklayın.)

Üçgenin alanı ile ilgili örnek

Yukarıdaki taralı bölgenin alanını bulalım.

 

Taralı bölgenin alanı, ... ve ... üçgenlerinin alanları arasındaki farka eşittir. İki üçgenin de tabanları 5 birim, yükseklikleri sırasıyla 3 + 5 = 8 birim ve 3 birimdir. Buna göre,

  • ... üçgeninin alanı

    ... birim2 ve

  • ... üçgeninin alanı

    ... birim2'dir.

Taralı bölgenin alanı ise, 20 – 7,5 = 12,5 birim2'dir.

Üçgenin yüksekliği

Üçgenin alanı hesaplanırken, herhangi bir kenar uzunluğu ve bu kenara ait yükseklik kullanılabilir. Aşağıdaki formüllerin tümü yukarıdaki üçgenin alanını verir.

Alan = ... ... ...

Üçgenin alanı ile ilgili örnek

Yukarıdaki üçgende |AD| = 10 birim, |BC| = 8 birim ve |AB| = 12 birim olduğuna göre, |EC| uzunluğu kaç birimdir?

 

ABC üçgeninin alanı

... ... birim2'dir.

Bu alan, aynı zamanda

... ... ... birim2'ye

eşittir. Alan için elde ettiğimiz ifadeleri birbirine eşitleyerek |EC|'nin kaç birim olduğunu hesaplayabiliriz.

...

... ... birim

Geniş üçgenin alanı

Tabanla yüksekliğin kesişmediği durumlarda da aynı alan formülü geçerlidir. Örneğin, yukarıdaki üçgenin alanı ...'dir.

Dik üçgenin alanı

Dik üçgenlerde, dik kenarlardan biri, diğerinin yüksekliğidir. Buna göre, dik üçgenin alanı dik kenar uzunluklarının çarpımının yarısına eşittir. Örneğin, yukarıdaki ... üçgeninin alanı ...'dir.

Dik üçgenin alanı ile ilgili örnek

Kenar uzunlukları verilen yukarıdaki dörtgenin alanını bulalım.

 

B ve C noktalarından geçen bir doğru çizdiğimizde, verilen dörtgenin iki dik üçgenden oluştuğunu görebiliriz.

Dik üçgenin alanı ile ilgili örnek

Dörtgenin alanı bu üçgenlerin alanlarının toplamıdır. ... üçgeninin alanı

... birim2

ve ... üçgeninin alanı

... birim2

olduğundan, dörtgenin toplam alanı ... birim2'ye eşittir.

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Yükseklik, Kenarortay ve Açıortay Konusuna Git