EBOB - ALIŞTIRMALARIN ÇÖZÜMLERİ

Alıştırmalar

Aşağıdaki sayıların EBOB'larını bulalım.

a) 50, 60 ve 70, b) 60 ve 144, c) 21, 12, 15 ve 6, d) 12 ve 6, e) 72 ve 60

c'nin çözümü

EBOB(21, 12, 15, 6).

 
EBOB(21, 12, 15, 6)

Verilen tüm sayıları yazıp, sağ tarafa bir çizgi çekelim.

EBOB(21, 12, 15, 6)

Bu sayıların tümünü tam bölen bir asal sayı bulmamız gerekiyor.

12 ve 6 çift olduğu halde, 21 ve 15 tektir. 2, bu sayıların tümünü tam bölmez.

3, verilen tüm sayıları kalansız böler. Çizginin sağına 3 yazalım.

EBOB(21, 12, 15, 6)

Soldaki sayıları 3'e bölüp, bu sayıların altına bölüm sonuçlarını yazalım.

...

...

...

...

Son bulduğumuz sayılar içinde 4 ve 5 ardışık olduğu için tablo oluşturma işini bitirebiliriz; çünkü ardışık pozitif tam sayıları kalansız bölen bir asal sayı bulunmaz.

Çizginin sağındaki sayı, soruda verilen sayıların EBOB'udur.

...Sonraki şıkkın çözümü için Tıklayın!!!