9. SINIF MATEMATİK

BÖLÜNEBİLME KURALLARI

BÖLÜM 5 - 6'YA TAM BÖLÜNEBİLME KURALI


 
 

6'YA BÖLÜNEBİLME KURALI

✅ Bir tam sayının 6’ya kalansız bölünebilmesi için hem 2’ye hem de 3’e kalansız bölünmesi; başka bir deyişle hem çift olması hem de rakamları toplamının 3’ün tam katı olması gerekir. (NEDEN? Tıkla-Öğren)

Aşağıdaki sayılar hem çifttir hem de rakamlarının toplamı 3’ün tam katıdır. Bu sayılar 6’ya kalansız BÖLÜNÜR.

👉 25 632
👉 918
👉 1 236 342
👉 873 528
👉 1914
👉 300 006
👉 222 222
👉 72 306
👉 2508
 
 

Aşağıdaki sayılar 6’ya kalansız BÖLÜNMEZ.

 • 3333 (Çift değil.)
 • 244 600 (Rakamları toplamı 3’ün tam katı değil.)
 • 1895 (Çift değil. Rakamları toplamı 3’ün tam katı değil.)
 
 

Alıştırmalar-8

Aşağıdaki sayılardan 6’ya kalansız bölünebilenleri bulalım.

a) 821 316,   b) 505 304,   c) 6633,   d) 22 002,   e) 1 321 516,   f) 75 012,   g) 46 404,   h) 874,   i) 111 111

CEVAPLAR

 
 

Aşağıdaki aracı kullanarak istediğiniz sayının 6'ya kalansız bölünüp bölünmediğini ve 6'ya bölümünden kalanı öğrenebilirsiniz.

 
 

6’YA KALANSIZ BÖLÜNEBİLEN SAYILARIN ÖZELLİKLERİ

 • Hem 2'ye hem de 3'e,
 • Hem 2'ye hem de 9'a,
 • Hem 3'e hem de 4'e,
 • Hem 3'e hem de 8'e,
 • Hem 4'e hem de 9'a,
 • Hem 8'e hem de 9'a

kalansız bölünebilen sayılar, 6'ya da kalansız bölünür.

3’e kalansız bölünebilen bir sayı ile 2’ye kalansız bölünebilen bir sayının çarpımı 6’ya kalansız bölünür. Örneğin, 910, 3’e ve 162, 2’ye kalansız bölündüğü için 910 . 162 çarpımı 6’ya kalansız bölünür.

6’ya kalansız bölünebilen sayıların toplamı ve farkı 6’ya kalansız bölünür.

6’ya kalansız bölünebilen bir sayının bir tam sayı ile çarpımı 6’ya kalansız bölünür.

 
BÖLÜNEBİLME KURALLARI-ÖZET
Sayı Bölünebilme kuralı
2 Birler basamağındaki rakam çift olmalı.
3 Rakamların toplamı 3'ün tam katı olmalı.
4 Son iki basamağındaki sayı 4'ün tam katı veya 00 olmalı.
5 Birler basamağındaki rakam 0 veya 5 olmalı.
6 2 ve 3'e kalansız bölünebilmeli.
8 Son üç basamağındaki sayı 8'in tam katı veya 000 olmalı.
9 Rakamların toplamı 9'un tam katı olmalı.
10 Birler basamağındaki rakam 0 olmalı.
11 Tek numaralı basamakların toplamı ile çift numaralı basamakların toplamı arasındaki fark 11'in tam katı veya 0 olmalı.
 

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-8

 • a, d, f ve g'deki sayılar 6'ya kalansız BÖLÜNÜR.
 • b, c, e, h ve i'deki sayılar 6'ya kalansız BÖLÜNMEZ.