LİSELERE GİRİŞ SINAVI

LGS 2018 - Çıkmış Sorular ve Ayrıntılı Çözümleri SORU 1


 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kenarlarının uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan bir dikdörtgene benzer olacak şekilde, kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan bir dikdörtgen çizilecektir.

Çizilecek bu dikdörtgenin alanı 48 santimetreden büyük olacağına göre en az kaç santimetrekaredir?

A) 96
B) 108
C) 144
D) 192

Çözüm:

Benzer dikdörtgenlerde kenar uzunluklarının oranı sabittir. Verilen ölçülere göre bu oran ...'dir. Bu kesrin en sade hali

...'tür.

Çizilecek dikdörtgenin kenar uzunlukları birer doğal sayı olacağına göre, kısa ve uzun kenarlar sırasıyla 3 ve 4'ün tam katı olmalıdır. x bir doğal sayı olmak üzere, kısa kenara 3x ve uzun kenara 4x dersek, bu dikdörtgenin alanı

3x . 4x = 12x2

olur. x yerine yazacağımız farklı doğal sayılar bize farklı alanlar verir. Örneğin, x = 1 için alan 12; x = 2 için alan 48; ve x = 3 için alan 108 olur.

48 santimetreden büyük en küçük alan sorulduğuna göre doğru cevap 108'dir.

CEVAP: B

2018-2019 LGS Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20