LİSELERE GİRİŞ SINAVI

LGS 2018 - Çıkmış Sorular ve Ayrıntılı Çözümleri SORU 9


 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0,00013 × 10a ifadesinin değeri 1000'den büyüktür.

Buna göre a'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

A) 8
B) 7
C) 6
D) 5

Çözüm:

a'nın değerine göre, çarpma işleminin sonucunda 13, 130, 1300, 13 000 gibi sayılardan biri elde edilir. Bu sayılardan 1000'den büyük olanların en küçüğü 1300'dür. Buna göre, a'nın hangi tam sayı değeri için 0,00013 × 10a'nın 1300'e eşit olduğunu bulmamız gerekir.

1300 sayısı 1300 × 100'a eşittir. Bu gösteriminde katsayının 0,00013 olabilmesi için virgülü 7 basamak sola kaydırmamız gerekir. Virgülü 7 basamak sola kaydırmak 10'un kuvvetini 0'dan 7'ye çıkarır.

0,00013 × 107 = 1300

CEVAP: B

2018-2019 LGS Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20