LİSELERE GİRİŞ SINAVI

LGS 2018 - Çıkmış Sorular ve Ayrıntılı Çözümleri SORU 11


 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Cebirsel ifadelerle işlemler-2017-2018 LGS sorusu

Küp şeklindeki kutunun tüm yüzlerine şekildeki gibi eşit büyüklükte şeritler yapıştırılıyor ve şeritler dışında kalan üçgen biçimindeki bölgeler boyanıyor.

Buna göre, boyanan bölgenin alanını birimkare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6y2 – 6xy + 3x2
B) 3y2 – 6xy + 6x2
C) 6y2 – 6xy – 3x2
D) 3y2 – 6xy – 6x2

Çözüm:

Bir küpün 6 yüzü vardır. Küpün tüm yüzeyindeki boyalı bölgenin alanını hesaplayabilmek için yüzlerden yalnız birindeki boyalı bölgeyi x ve y cinsinden bulup, bulduğumuz ifadeyi 6 ile çarpabiliriz.

Bir yüzdeki boyalı bölge, 2 üçgenden oluşmaktadır. Bu üçgenlerin ikisi de ikizkenar dik üçgendir.

LGS küp sorusunun çözümü

Büyük üçgenin dik kenarları y birim ve küçük üçgenin dik kenarları y – x birimdir.

 

Büyük üçgenin alanı:

...

 

Küçük üçgenin alanı:

... ...

 

Bu iki alanın toplamı:

... ...

 

6 yüzün toplam alanı:

... ...

CEVAP: A

2018-2019 LGS Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20