LİSELERE GİRİŞ SINAVI

LGS 2018 - Çıkmış Sorular ve Ayrıntılı Çözümleri SORU 5


 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 000 m2 lik bir arsa ortaklar arasında paylaştırılacaktır. Paylaşım için arsanın tamamı 250 m2, 500 m2 ve 1000 m2 lik bölümlere ayrılıyor. Toplam bölüm sayısı ortakların sayısına eşittir. Her bir bölüm numaralandırılıyor ve numaralar özdeş kartların üzerine yazılarak boş bir torbaya atılıyor. Arsanın ortakları arasında çekilecek kura ile bu bölümlerin sahipleri belirlenecektir.

Bu kurada torbadan çekilecek ilk kartın üzerinde yazan numaranın; alanı 250 m2, 500 m2 ve 1000 m2 olan bölümlerden birine ait olma olasılıkları eşit olduğuna göre bu arsanın kaç ortağı vardır?

A) 24
B) 36
C) 48
D) 60

Çözüm:

İlk çekilen numaranın, alanı 250 m2, 500 m2 ve 1000 m2 olan bölümlerden birine ait olma olasılıkları eşitse, bu bölümlerin sayıları eşittir. Alanı aynı olan bölümlerin sayısına x dersek

  • Alanı 250 m2 olan bölümlerin toplam alanı 250x;
  • Alanı 500 m2 olan bölümlerin toplam alanı 500x; ve
  • Alanı 1000 m2 olan bölümlerin toplam alanı 1000x olur.
 

Buna göre, x cinsinden toplam alan 250x + 500x + 1000x = 1750x'tir. Bu sayı 21 000'e eşit olduğuna göre her çeşit karttan 21 000 ÷ 1750 = 12 tane bulunmaktadır. Dolayısıyla toplam kart sayısı 3 × 12 = 36'dır. Ortak sayısı bölüm sayısına eşit olduğuna göre bu arsanın 36 ortağı vardır.

CEVAP: B

2018-2019 LGS Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20