LİSELERE GİRİŞ SINAVI

LGS 2020 - Çıkmış Sorular ve Ayrıntılı Çözümleri SORU 17


 

Aşağıdaki soru Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Her birinin kütlesi 40 kg’dan az ve birbirine eşit olan buğday çuvalları aşağıdaki gibi bir kantarda tartıldığında çuvalların toplam kütlesi 720 kg gelmektedir.

LGS çuval sorusu 1

Kantar üzerindeki çuvalların sayısı, bu çuvallarla eşit kütleye sahip çuvallar konularak arttırıldığında toplam kütle 1344 kg olmaktadır

LGS çuval sorusu 2

Buna göre kantar üzerine sonradan konulan çuvalların sayısı en az kaçtır?

A) 52
B) 39
C) 26
D) 13

Çözüm:

Bir çuvalın kilogram cinsinden kütlesi hem 720'nin hem de 1344'ün bölenidir.

EBOB(720, 1344)

EBOB(720, 1344) = 2 . 2 . 2 . 2 . 3 = 48 olduğundan 720 ve 1344 sayılarının ortak bölenleri 48'in bölenlerine eşittir. 40'tan küçük ortak bölenlerin en büyüğü 24 olduğu için çuvalların kütlesi en fazla 24 kg olabilir.

Kantara sonradan eklenen kütle 1344 – 720 = 624 kg'dır. Bu kütle en az 624 ÷ 24 = 26 çuvaldır.

CEVAP: C

2019-2020 LGS Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20