LİSELERE GİRİŞ SINAVI

LGS 2020 - Çıkmış Sorular ve Ayrıntılı Çözümleri SORU 2


 

Aşağıdaki soru Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ayşe’nin bir yılda okuduğu kitapların türlerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiği ile gösterilmiştir.

Grafik: Ayşe’nin Okuduğu Kitapların Türlerinin Dağılımı

LGS hikaye-şiir daire grafiği sorusu

Kareli zeminde verilen sütun grafiklerinden hangisi yukarıdaki daire grafiğine uygun oluşturulmuştur?

A) LGS hikaye-şiir daire grafiği sorusu a seçeneği
B) LGS hikaye-şiir daire grafiği sorusu b seçeneği
C) LGS hikaye-şiir daire grafiği sorusu c seçeneği
D) LGS hikaye-şiir daire grafiği sorusu d seçeneği

Çözüm:

Daire grafiğinin,

  • 90⁰'lik kısmını şiir kitapları,
  • 120⁰'lik kısmını romanlar ve
  • 360⁰ – (90⁰ + 120⁰) = 150⁰'lik kısmını hikaye kitapları

oluşturmaktadır. Kitap türlerinin sayıları, daire grafiğindeki dilimlerin açılarıyla doğru orantılıdır. Her 30⁰'lik kısma 1 birim dediğimizde

  • Şiir kitaplarının sayısı 90⁰ ÷ 30⁰ = 3 birim,
  • Hikaye kitaplarının sayısı 150⁰ ÷ 30⁰ = 5 birim ve
  • Romanların sayısı 120⁰ ÷ 30⁰ = 4 birim

olur. Bu sayıları kareli zeminde A seçeneğindeki grafikle gösterebiliriz.

CEVAP: A

2019-2020 LGS Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20