LİSELERE GİRİŞ SINAVI

LGS 2022 - Çıkmış Sorular ve Ayrıntılı Çözümleri SORU 12


 

Aşağıdaki soru Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

LGS dik üçgen sorusu-1

Dik üçgenlerde 90⁰ lik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı, hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir.

a2 + c2 = b2

Kare şeklindeki sarı ve mavi kâğıtlar, birer köşeleri ve birer kenarları Şekil I'deki gibi çakıştırılmıştır.

LGS dik üçgen sorusu-2
LGS dik üçgen sorusu-3

Kâğıtlar Şekil I'deki konumdayken sarı kâğıt sabit kalmak üzere mavi kâğıt yukarı doğru 2 cm hareket ettirildiğinde sarı kâğıdın bir köşesi, mavi kâğıdın kenarının orta noktası ile Şekil II'deki gibi çakıştırılmıştır.

Buna göre, Şekil II'de iki köşeyi birleştiren AB doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...

Çözüm:

LGS hipotenüs sorusu çözüm

II. şekilde sarı ve mavi karelerin kesişmesiyle oluşan doğru parçasının uzunluğuna x dersek, mavi karenin kenar uzunluğu 2x cm ve sarı karenin kenar uzunluğu x + 2 cm olur.

Şekil I'e göre bu karelerin kenar uzunluklarının toplamı 17 cm'dir. x cinsinden bulduğumuz kenar uzunluklarının toplamını 17'ye eşitleyip ortaya çıkan denklemi çözerek x'in değerine ulaşabiliriz.

2x + x + 2 = 17

⇒ 3x + 2 = 17

⇒ 3x = 15

⇒ x = 5 cm

Buna göre mavi karenin kenar uzunluğu 2x = 10 cm'dir.

AB doğru parçası, dik kenarları 2 cm ve 10 cm olan bir dik üçgenin hipotenüsüdür. Pisagor bağlantısı kullanarak bu doğru parçasının uzunluğunu elde edebiliriz.

... ... ... ... cm

CEVAP: B

2021-2022 LGS Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20