LİSELERE GİRİŞ SINAVI

LGS 2022 - Çıkmış Sorular ve Ayrıntılı Çözümleri SORU 15


 

Aşağıdaki soru Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Eğim, dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır.

Dikdörtgen şeklindeki bir levha, mavi renkli bir küpün bir ayrıtı ile çakışacak ve eğimi %40 olacak biçimde zemin üzerine aşağıdaki gibi yerleştirilerek bir rampa elde edilmiştir.

LGS eğim sorusu-1

Bu rampanın eğimi değişmeyecek biçimde mavi küp ile özdeş üç sarı küp aşağıdaki gibi taban yüzlerinin tamamı çakışacak biçimde üst üste zemine yerleştirildiğinde, levhanın bir kenarı üstteki sarı küpün bir ayrıtı ile çakışmıştır. Bu durumda mavi küp ile zemine temas eden sarı küp arasındaki uzaklık 200 cm'dir.

LGS eğim sorusu-2

Buna göre, küplerden birinin bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir?

A) 40
B) 50
C) 80
D) 100

Çözüm:

Eğimin %40 olması, dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranının

%40 = ...

olduğu anlamına gelir.

LGS eğim sorusu çözüm

ABC üçgenindeki CB uzunluğuna 2x cm dersek, |AB| uzunluğu 5x cm olur. Küpler özdeş olduğundan şekildeki tüm küplerin ayrıt uzunlukları 2x cm'dir. Buna göre, |ED| uzunluğu 2x + 2x + 2x = 6x'e eşittir.

AED üçgeninde de |ED|'nin |AD|'ye oranı ...'tir. ...'i 6x olan uzunluk ...'tir. Buna göre, |AD|'yi santimetre cinsinden hem 15x hem de 5x + 2x + 200 = 7x +200 şeklinde yazabiliriz. Bu iki ifadeyi birbirine eşitleyerek x uzunluğunu elde edebiliriz.

15x = 7x + 200

⇒ 8x = 200

⇒ x = 25 cm

Buna göre küpün ayrıt uzunluğu 2 . x = 2 . 25 = 50 cm'dir.

CEVAP: B

2021-2022 LGS Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20