LİSELERE GİRİŞ SINAVI

LGS 2022 - Çıkmış Sorular ve Ayrıntılı Çözümleri SORU 18


 

Aşağıdaki soru Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bir çiftlikte üretilen süt, cam şişelere ve kâğıt kutulara boşluk kalmayacak biçimde doldurulacaktır. Bu ürünlerin birer adetlerinin hacimleri ve fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo: Dolum Yapılacak Ürünlere Ait Bilgiler

LGS süt ve şişe sorusu

Bu çiftlikte üretilen 150 litre sütün tamamını doldurmak için eşit sayıda cam şişe ve kâğıt kutu satın alınıyor. Dolum yapılmadan önce cam şişelerden bir kısmı kırılıyor. Kırılan şişelerin hacmi kadar sütün doldurulabilmesi için kâğıt kutulardan tekrar satın alınıyor.

Bu iş için cam şişelere ve kâğıt kutulara toplam 7400 kuruş ödendiğine göre kırılan cam şişe sayısı kaçtır?

A) 40
B) 30
C) 20
D) 10

Çözüm:

Başlangıçta alınan cam ve kâğıt kutu sayılarına x dersek, cam şişelerin alabildiği süt 0,5x litre ve kâğıt kutuların alabildiği süt x litre olur. Bu hacimlerin toplamı 0,5x + x = 1,5x litredir. Sütün tamamı 150 litre olduğu için başlangıçta alınan cam şişe ve kutuların sayısı 150 ÷ 1,5 = 100'dür.

  • 100 kâğıt kutunun maliyeti 100 × 20 = 2000 kuruş ve
  • 100 cam şişenin maliyeti 100 × 50 = 5000 kuruştur.

Bu maliyetlerin toplamı 2000 + 5000 = 7000 kuruştur. Harcanan paranın geriye kalan 7400 – 7000 = 400 kuruşu kırılan cam şişelerin yerine alınan karton kutulara harcanmıştır. Buna göre, sonradan alınan karton kutu sayısı 400 ÷ 20 = 20'dir. 20 karton kutu toplam 20 × 1 = 20 litre süt alır. 20 litre süt ise 20 ÷ 0,5 = 40 cam şişeye sığar. Dolayısıyla, kırılan cam şişe sayısı 40'tır.

CEVAP: A

2021-2022 LGS Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20