LİSELERE GİRİŞ SINAVI

LGS 2022 - Çıkmış Sorular ve Ayrıntılı Çözümleri SORU 6


 

Aşağıdaki soru Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bir fabrikanın üç farklı ürün bandında paketlenen ürün sayıları ve bu ürünlerin paketlenme süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo: Paketlenen Ürün Sayıları ve Paketleme Süreleri

LGS fabrika bant sorusu

Bu üç bandın her birinde 1 dakikada paketlenen ürün sayısı bir doğal sayıya eşit ve toplamları 13'ten azdır.

Buna göre, x'in alabileceği değer en fazla kaçtır?

A) 6
B) 12
C) 18
D) 22

Çözüm:

1 dakika içinde

  • K bandında paketlenen ürün sayısı 15 ÷ 3 = 5 ve
  • L bandında paketlenen ürün sayısı 16 ÷ 4 = 4'tür.

Dolayısıyla, K ve L bantlarında 1 dakikada toplam 5 + 4 = 9 ürün paketlenmektedir. Tüm bantlarda paketlenen toplam ürün sayısı 13'ten az olduğundan M bandından 1 dakikada çıkan ürün sayısı 13 – 9 = 4'ten azdır. 4'ten küçük doğal sayıların en büyüğü 3'tür. 1 dakikada en fazla 3 ürünü paketleyen M bandı, 6 dakikada en fazla 3 × 6 = 18 ürün paketler. Buna göre, x sayısı en fazla 18 olabilir.

CEVAP: C

2021-2022 LGS Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20