LİSELERE GİRİŞ SINAVI

LGS 2022 - Çıkmış Sorular ve Ayrıntılı Çözümleri SORU 14


 

Aşağıdaki soru Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

LGS takvim sorusu

Öğrenci sayısı 20 olan bir sınıftaki her bir öğrencinin doğum tarihi birbirinden farklıdır. Bu sınıfın öğrenci listesi, öğrencilerin doğum tarihlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanarak oluşturulmuştur. Listenin ilk sırasındaki öğrencinin doğum tarihi 18 Nisan 2013, son sırasındaki öğrencinin doğrum tarihi 24 Mayıs 2013 olmuştur.

Bu listeden rasgele seçilen bir öğrencinin doğum tarihinin nisan ayında olma olasılığı, mayıs ayında olma olasılığından daha fazladır.

Buna göre, doğum tarihi 25 Nisan 2013'ten önce olan en az kaç öğrenci vardır?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

Çözüm:

Rasgele seçilen bir öğrencinin doğum tarihinin nisan ayında olma olasılığı mayıs ayında olma olasılığından fazlaysa 20 öğrenciden en az 11'i nisan ayında doğmuştur. 18 Nisan'da doğan öğrenciyi çıkardığımızda geriye 10 öğrenci kalır. Nisan ayında, ayın 25'i ve sonrasında toplam 6 gün bulunmaktadır. Geriye kalan 10 öğrenciden en fazla 6'sının doğum günü bu günlere denk gelebilir. Buna göre, nisan ayının 18'i ile 25'i arasında en fazla 4 öğrencinin doğum günü olabilir. Ayın 18'inde doğan öğrenciyi de ekleyerek cevabın 5 olduğunu görebiliriz.

CEVAP: C

2021-2022 LGS Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20