LİSELERE GİRİŞ SINAVI

LGS 2023 - Çıkmış Sorular ve Ayrıntılı Çözümleri SORU 12


 

Aşağıdaki soru Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bir müşterinin alışveriş yaptığı A ve B mağazalarında TL cinsinden ödeyeceği toplam tutarın dağılımı, daire grafiğinde; A mağazasında ödeyeceği toplam tutarın taksitleri, birim kareli zeminde verilen sütun grafiğinde gösterilmiştir.

Taksit sorusu 1-lgs
Taksit sorusu 2-lgs

Bu müşteri, B mağazasına 1800 TL ödemiştir.

Buna göre, bu müşterinin A mağazasına ödeyeceği 1. taksit kaç liradır?

A) 450
B) 600
C) 750
D) 900

Çözüm:

Müşterinin B mağazasına ödediği 1800 TL, daire grafiğinde 120°'lik bir dilimle gösterilmiştir. Geriye kalan dilimin merkez açısı 360° – 120° = 240°'dir. 240°'lik açı 120°'nin 2 katı olduğu için müşterinin A mağazasına ödediği miktar 1800 × 2 = 3600 TL'dir.

Sütun grafiğinde, 1. taksit 3 birim, 2. taksit 4 birim ve 3. taksit 5 birim uzunluğunda sütunlarla gösterilmiştir. Buna göre ödenecek 3600 TL, toplam 3 + 4 + 5 = 12 birimle ifade edilmiştir. 1 birime karşılık 3600 ÷ 12 = 300 TL denk geldiği için 1. taksit 3 × 300 = 900 TL'dir.

CEVAP: D

2022-2023 LGS Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20