LİSELERE GİRİŞ SINAVI

LGS 2023 - Çıkmış Sorular ve Ayrıntılı Çözümleri SORU 15


 

Aşağıdaki soru Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

..., ..., ..., ... birer doğal sayı olmak üzere

... ...

... ...

... ... dir.

Her birinin çevresinin uzunluğu ... cm olan eşkenar üçgen şeklindeki 6 adet sarı bayrak, köşeleri birbiriyle, kenarları ise iple çakışacak biçimde Şekil I'deki gibi bir ipe dizildiğinde ipin iki ucunda da boşluk kalmamıştır.

Bayrak sorusu 1-lgs

Aynı ipe, Şekil I'de verilen bayraklardan 4 tanesi ve eşkenar üçgen biçimindeki özdeş 3 mavi bayrak, köşeleri birbiriyle, kenarları ise iple çakışacak biçimde Şekil II'deki gibi dizildiğinde ipin her iki ucunda da boşluk kalmamıştır.

Bayrak sorusu 2-lgs

Buna göre, mavi bayraklardan birinin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...

Çözüm:

Çevresi ... cm olan sarı bayrağın kenar uzunluğu ... cm'dir.

Üzerine 6 sarı üçgen sığan ipin uzunluğu ise ... cm'dir.

İkinci şekilde, ipe 4 tane sarı üçgen asılmıştır. Sarı üçgenlerin ip üzerinde işgal ettiği kısmın toplam uzunluğu ... cm'dir. Geriye kalan

... ... cm'lik

kısma 3 mavi üçgen asılmıştır. Buna göre, mavi üçgenlerin kenar uzunluğu ... cm'dir.

CEVAP: D

2022-2023 LGS Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20