LİSELERE GİRİŞ SINAVI

LGS 2023 - Çıkmış Sorular ve Ayrıntılı Çözümleri SORU 19


 

Aşağıdaki soru Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Elektrikli otomobil üreten bir firma, bu otomobilllerin tercih edilme nedenlerini araştıran bir anket uygulanmıştır. Ankete katılan müşterilerin cinsiyetlerine ve verdikleri cevaplara göre dağılımları aşağıdaki daire grafiklerinde gösterilmiştir.

Anket sorusu 1-lgs
Anket sorusu 2-lgs

Anket sonuçlarına göre,

 • Ekonomikliği tercih eden erkeklerin sayısı, ekonomikliği tercih eden kadınların sayısının 3 katıdır.
 • Sağlamlığı tercih eden erkeklerin sayısı, sağlamlığı tercih eden kadınların sayısına eşittir.
 • Konforu tercih eden kadınların sayısı 60'tır.

Ankete katılan her bir müşteri, grafikte gösterilen tercih edilme nedenlerinden yalnızca birini seçebildiğine göre, bu ankete katılanların toplam sayısı kaçtır?

A) 540
B) 450
C) 360
D) 300

Çözüm:

Her müşteri yalnız bir nedeni seçebildiğine göre soldaki daire grafiğinin gösterdiği kişi sayısı, sağdaki daire grafiğinin gösterdiği cevap sayısına eşittir. Buna göre, aynı merkez açıya sahip olan dilimler iki grafikte de aynı sayıda kişiyi ifade etmektedir. Sol grafiktedki kadınlar 160° ile gösterildiğinden sağ taraftaki kadınların verdiği cevaplar da toplam 160° ile gösterilmelidir.

Şimdi soruda verilen anket sonuçlarına göre çıkarımlar yapalım.

 • "Ekonomikliği tercih eden erkeklerin sayısı, ekonomikliği tercih eden kadınların sayısının 3 katıdır."

  Dolayısıyla, sağdaki grafikte 160° ile gösterilen dilimi seçen kadınlar 1 birim ise, aynı dilimi seçen erkekler 3 birimdir. Toplam 1 + 3 = 4 birim ile gösterilen 160°'lik merkez açıya sahip olan sarı dilimin 4'te 1'i (160° ÷ 4 = 40°'si) kadınlardır.

 • "Sağlamlığı tercih eden erkeklerin sayısı, sağlamlığı tercih eden kadınların sayısına eşittir."

  Sağlamlık kısmını gösteren dilimin merkez açısı

  360° – (160° + 80°) = 120°'dir.

  Bu dilimin yarısı erkek, yarısı kadın olduğundan kadınları temsil eden kısmın açısı 120° ÷ 2 = 60°'dir.

 • "Konforu tercih eden kadınların sayısı 60'tır."

  Soldaki grafiğin 160°'lik kısmını kadınlar oluşturmaktadır. Sağdaki grafikte ise sarı dilimin 40°'si, yeşil dilimin 60°'si ve mavi dilimin bir kısmı kadındır. İki grafikte de toplam açıların eşit olması gerektiğinden, kadınlar mavi dilimin

  160° – (40° + 60°) = 60°'lik

  kısmı ile ifade edilmelidir. 60°'lik kısım 60 kişiye karşılık geliyorsa tüm katılımcıları gösteren 360°'lik kısım 360 kişiye karşılık gelir.

CEVAP: C

2022-2023 LGS Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20