LİSELERE GİRİŞ SINAVI

LGS 2021 - Çıkmış Sorular ve Ayrıntılı Çözümleri SORU 10


 

Aşağıdaki soru Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bir fırında çavdar ve buğday unları karıştırılarak ekmek yapımında kullanılan bir un elde edilmektedir. Bu undaki çavdar ve buğday unu miktarları arasındaki ilişki aşağıdaki doğrusal grafikte gösterilmiştir.

Grafik: Çavdar ve Buğday Unu Miktarları

LGS un sorusu

Bir fırında yanlışlıkla çavdar yerine buğday, buğday yerine çavdar unu kullanılarak 120 kg un hazırlanmıştır. Hazırlanan una sadece buğday unu eklenerek çavdar ve buğday unu miktarları arasındaki doğrusal ilişkinin grafiğe uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.

Buna göre, hazırlanan una kaç kilogram daha buğday unu eklenmelidir?

A) 120
B) 380
C) 480
D) 520

Çözüm:

Soruda verilen grafiğe göre ekmeklerde kullanılan buğday ununun kütlesi, çavdar ununun kütlesinin 15 ÷ 3 = 5 katıdır. Dolayısıyla, ekmek için hazırlanan her 6 kg unun 1 kg'ı çavdar ve geriye kalan 5 kg'ı buğday unu olmalıdır.

Yanlış hazırlanan unda 120 ÷ 6 = 20 kg çavdar ve 120 – 20 = 100 kg buğday unu kullanılması gerekirken, 100 kg çavdar ve 20 kg buğday unu kullanılmıştır. Doğru karışımda 100 kg çavdara karşılık 100 × 5 = 500 kg buğday unu kullanılması gerekir. Halihazırda 20 kg unu olduğu için eklenmesi gereken miktar 500 – 20 = 480 kg'dır.

CEVAP: C

2020-2021 LGS Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20