LİSELERE GİRİŞ SINAVI

LGS 2021 - Çıkmış Sorular ve Ayrıntılı Çözümleri SORU 4


 

Aşağıdaki soru Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Aşağıdaki tabloda Ordu, Giresun ve Trabzon şehirlerini ziyaret eden turistlerin sayıları verilmiştir.

Tablo: Şehirleri Ziyaret Eden Turistlerin Sayıları

Şehirler Turist Sayısı
Ordu 0,125 . 106
Giresun 9,5 . 104
Trabzon x . 107

Trabzon'u ziyaret eden turistlerin sayısı, Ordu'yu ziyaret eden turistlerin sayısından az ve Giresun'u ziyaret eden turistlerin sayısından fazladır.

Buna göre x'in alabileceği değerlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10–3
B) 3 . 10–3
C) 10–2
D) 3 . 10–2

Çözüm:

  • Ordu'yu ziyaret eden turist sayısı

    0,125 . 106 = 125 000 ve

  • Giresun'u ziyaret eden turist sayısı

    9,5 . 104 = 95 000'dir.

Trabzon'u ziyaret eden turist sayısı ise 95 000 ile 125 000 arasındadır. x sayısı 10–2 değerini aldığında x . 107 ifadesi istenilen aralıkta çıkar.

CEVAP: C

2020-2021 LGS Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20