LİSELERE GİRİŞ SINAVI

LGS 2021 - Çıkmış Sorular ve Ayrıntılı Çözümleri SORU 8


 

Aşağıdaki soru Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Aşağıdaki yakıt göstergelerinde ibrenin ucu 0'ı gösterdiğinde yakıt deposunun tamamının boş olduğu, 1'i gösterdiğinde tamamının dolu olduğu ve 0 ile 1 arasına eşit aralıklarla konulan çizgilerden herhangi birini gösterdiğinde ise kaçta kaçının dolu olduğu anlaşılmaktadır.

LGS yakıt sorusu

Deposu 48 litre yakıt alabilen bir aracın başlangıçta deposunda 30 litre yakıt bulunmaktadır. Bu araç x litre yakıt tükettikten sonra yakıt göstergesindeki ibrenin ucu ... ile ... arasındaki bir değeri göstermektedir.

Buna göre aracın tükettiği yakıt miktarını litre cinsinden gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) 36 < x < 48
B) 30 < x < 42
C) 18 < x < 30
D) 6 < x < 18

Çözüm:

Deposu 48 litre yakıt alan bir araçta ibrenin ucu ... ile ... arasını gösteriyorsa, bu depodaki yakıt miktarı ... L ile ... L arasındadır. Bu miktar 30 – x'e aittir. Çünkü depodaki 30 litre yakıtın x litresi kullanıldığında geriye 30 – x litre yakıt kalır. Dolayısıyla depoda kalan yakıt miktarı aşağıdaki eşitsizlikle gösterilebilir.

12 < 30 – x < 24

Bu eşitsizlikteki tüm taraflardan 30 çıkarıldığında ortada yalnız –x kalır.

12 – 30 < 30 – x – 30 < 24 – 30

⇒ –18 < –x < –6

Tüm taraflar –1 ile çarpıldığında harcanan yakıt miktarını gösteren eşitsizlik elde edilir.

⇒ (–1) . (–18) > (–1) . (–x) > (–1) . (–6)

⇒ 18 > x > 6

6 < x < 18

CEVAP: D

2020-2021 LGS Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20